Fundacja Promyk Słońca

Fundacja Promyk Słońca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Zapewniamy dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym nieprawidłowym rozwojem dobrze zorganizowaną, kompleksową pomoc medyczno-terapeutyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną, prowadzoną przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy.

Działamy w przekonaniu, że wczesna diagnostyka i rehabilitacja pozwala uniknąć niepełnosprawności lub znacznie ograniczyć jej skutki.

Braliśmy udział w opracowaniu, a od 2005 roku realizujemy w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym we Wrocławiu rządowy program pilotażowy Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie.

 

Prowadzimy przychodnię pod nazwą Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ, świadczącą kompleksowe usługi medyczne dzieciom z różnorodnymi problemami zdrowotnymi; realizujemy programy profilaktyczne, m.in. program wczesnej interwencji.
Centrum działa w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzimy badania diagnostyczne, terapię oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w celu zminimalizowania różnego typu dysfunkcji rozwojowych u dzieci.

Prowadzimy Integracyjne Żłobko-Przedszkole, do którego uczęszcza 75 dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat, w tym około 20 dzieci niepełnosprawnych. Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę oraz świadczenia medyczne. Zajęcia w placówce prowadzone są według  pedagogiki Marii Montessori.

Organizujemy konferencje naukowe, warsztaty i szkolenia​ dla kadry medycznej, psychologiczno-pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Zakończone certyfikatami kursy umożliwiają specjalistom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a rodzicom i opiekunom dostarczają wiedzy na temat wspierania rozwoju dziecka.

Publikujemy książki popularnonaukowe oraz materiały, będące źródłem cennych informacji na temat rozwoju dziecka oraz metod diagnostyczno-terapeutycznych.

Popularyzujemy w społeczeństwie wiedzę na temat prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, prowadzimy działania edukacyjne, organizujemy kampanie społeczne i akcje charytatywne.

Wpłaty

Ładuję...