Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Przemyśl, podkarpackie

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu dociera do najbardziej potrzebujących, pozyskując środki finansowe, aby jak najefektywniej pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz szczególnie uzdolnionym uczniom naszej szkoły.

Niesie pomoc finansową dla uczniów znajdujących się z przyczyn losowych w bardzo trudnej sytuacji materialnej, aktywnie wspierając ich w procesie edukacyjnym.

Dofinansowuje konkursy, zajęcia rekreacyjno-sportowe i wycieczki krajoznawcze, imprezy dla dzieci i młodzieży. Wspiera rozwój talentów, Funduje stypendia edukacyjne, zapomogi losowe, udział w balu maturalnym (studniówce).

Prowadzi działalność szkoleniową i edukacyjną ze szczególnym naciskiem na prowadzenie kursów kształcących umiejętności zawodowe i interpersonalne oraz koła zainteresowań rozwijające talenty uczniów.

Wpłaty

Ładuję...