Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Głównym celem fundacji jest systematyczna poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzimy dla tych osób Środowiskowy Dom Samopomocy typu B oraz Dom Pomocy Społecznej

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne oraz wystawy i kiermasze z pracami podopiecznych.

Popularyzujemy i wspieramy idee wolontariatu, podejmując działania na rzecz rozwoju dobroczynności.

Od maja 2005 roku prowadzimy Wielofunkcyjny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny, a w nim dwie placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia dla 30 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia prowadzone są w pracowni kulinarnej, gdzie podopieczni uczą się przygotowywać proste posiłki oraz ćwiczą rozmaite umiejętności kulinarne. W pracowniach plastycznej, ceramicznej, rzemiosł różnych oraz w pracowni teatralnej, ćwiczą zdolności manualne i inne. Pod okiem rehabilitanta codziennie odbywają się ćwiczenia grupowe oraz raz w tygodniu indywidualne ćwiczenia usprawniające. Oprócz tego dwa razy w tygodniu odbywają się w auli zajęcia w dziedzinie arteterapii.  

Dom Pomocy Społecznej obejmuje opieką 20 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie osób. Dom zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców (miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, utrzymanie czystości oraz zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych). Oprócz tego, wobec mieszkańców realizowane są działania wspierające, które umożliwiają udział w terapii zajęciowej, w podnoszeniu sprawności i aktywności podopiecznych, zaspokojeniu potrzeb religijnych i kulturalnych.