Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Siedlce, mazowieckie

Działamy od 2003 roku- na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kierujemy się zasadą, Człowiek jest tyle wart, ile pomaga drugiemu. Staramy się pomagać naszym podopiecznym na możliwie jak najszerszej płaszczyźnie. Nasze inicjatywy nie ograniczają się do samych Siedlec, angażujemy się w całym powiecie siedleckim.
 
Pragniemy wyrównywać szanse osób z upośledzeniem umysłowym, tworzyć im warunki do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzić ich ku aktywnemu uczestnictwu w  życiu społecznym.
 
Chcemy stworzyć osobom upośledzonym niezbędne warunki gwarantujące im podstawowe zabezpieczenie socjalne.
 
Prowadzimy działalność rehabilitacyjną, rekreacyjną. Organizujemy wycieczki oraz obozy wakacyjne.  
 
Wspieramy rodziny osób upośledzonych; zapewniamy im m.in. opiekę prawną.
 
Naszym celem długoterminowym jest budowa ośrodka, w którym osoby upośledzone będą mogły godnie żyć gdy zabraknie ich rodziców i prawnych opiekunów. Realizacji tego celu dokonujemy poprzez coroczne datki przekazywane z podatku.
 
Współpracujemy z instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów.
 
 

Wpłaty

Ładuję...