Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja warszawa, mazowieckie

Naszą misją jest popularyzacja humanistycznych idei Janusza Korczaka, prekursora walki o prawa dziecka.

Zajmujemy się prowadzeniem i upowszechnianiem wyników badań nad życiem i dorobkiem twórczym Janusza Korczaka. Kontynuujemy i pomnażamy 50-letni dorobek Polskiego Komitetu Korczakowskiego.

Organizujemy i prowadzimy różne formy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Działamy na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, potrzebującej pomocy materialnej i pedagogicznej.

Pomagamy także dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, organizując ćwiczenia rewalidacyjno – rehabilitacyjne.

Nasz program ”Antyschematy” pomaga w kształtowaniu u młodzieży postaw akceptacji i tolerancji.

Uczestniczymy również w różnych programach wspierania dzieci np. poprzez pomoc na rzecz dzieci Afryki (Adopcja Serca, Adopcja Duchowa i inne).

Organizujemy też konferencje i spotkania dotyczące m.in. praw dziecka czy twórczości i życia Janusza Korczaka. Publikujemy również e-biuletyn naszego Stowarzyszenia, gdzie prezentujemy idee korczakowskie.

Wpłaty

Ładuję...