Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Myślenicach #wspieramPSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Myślenicach            #wspieramPSONI
1 Stały Pomagacz
Dorota Chudzik-Zięba
30 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Myślenice, małopolskie

#wspieramPSONI 

                    Zbuduj z nami Plac Zabaw

Mamy miejsce !!! Pomóż stworzyć  bezpieczny
ogród marzeń dla naszych niepełnosprawnych dzieci !!!

Wspólnie udało sie zebrać 30 000 tyś złotych, i nadal szukam środków.
Aby zamknac pierwszy etap prac i wykonać alejki potrzeba jeszcze 50 000 tyś zł. 

POMÓZ PROSIMY !!!!!!!!!

Planowanie działania:

- Pozyskanie środków na realizacje projektu

- Przygotowanie infrastruktury pod plac zabaw, w tym budowa odwodnienia
i położenie chodników z kostki brukowej

- Zagospodarowanie terenu przez budowę altanki

- Podsadzenie odpowiedniej roślinności

- Montaż infrastruktury placu zabaw (huśtawek dla niepełnosprawnych
na wózkach i innych huśtawek, zjeżdżalni, zamku sensorycznego, itp.)

Mamy projekt !!! Pomóż go zrealizować !!!
Spełnij marzenia naszych dzieci !!!

Z pomocą życzliwych ludzi udało się pozyskać środki
na zakup kostki brukowej i pierwszej huśtawki.


Pomóż dalej realizować nasze marzenia !!!

NASZA CODZIENNOŚĆ TO:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.

Nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Naszą misją jest:

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym.


Naszym celem jest:

- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, 
- prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Nasze zadania to:

- organizowanie i prowadzenie placówek, programów, projektów służących rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowaniu do pracy oraz wsparcie w: realizacji zainteresowań kulturalnych i sportowych, spędzaniu czasu wolnego, samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pomoc prawna, terapeutyczna, życiowa oraz informacja dla ich rodzin,
- organizacja szeregu imprez kulturalnych, których celem jest integracja, pokonywanie barier i zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami,
- inicjowanie rozwiązań prawnych, współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej,
- współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych i budowania pozytywnego wizerunku osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Myślenickie Koło PSONI jest organizacją pozarządową, którą tworzą rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Świadczona przez nas pomoc, rehabilitacja i edukacja są niezbędne dla naszych dzieci.


Prowadzimy placówki takie jak:


 Oddział Wczesnego Wspomagania dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do 8 roku życia


 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) dla uczniów od 3 do 25 roku życia, który umożliwia realizację obowiązku szkolnego


 Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) „Magiczny Dom” dla dorosłych, którzy ukończyli 25 rok życia.

Ponadto organizujemy szereg imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców takich jak:
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Przegląd Twórczości Osób
Niepełnosprawnych, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Rodziny,
który jest jednocześnie dniem spotkania dla naszych dzieci, wolontariuszy i osób
wspierających nasze Stowarzyszenie. W chwili obecnej obejmujemy wsparciem ponad 250
osób: dzieci, młodzież i dorosłych oraz ich rodziców i bliskich z terenu powiatu
Myślenickiego i okolic.

Osoby niepełnosprawne zaczęły uczestniczyć w lokalnym życiu na równych prawach – są aktywni i szczęśliwi!
Motto naszego działania w Stowarzyszeniu brzmi: „Otwórzmy przed nimi życie”.
Realizując to hasło, wspólnie możemy otworzyć przed osobami z niepełnosprawnością szansę na godne życie !
Wspólnie z naszymi niepełnosprawnymi dziećmi serdecznie dziękujemy za każdy odruch wrażliwości, życzliwości i otwartości. 

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Dorota Chudzik-Zięba
30 zł miesięcznie