Bądź twórcą szans dla osób z niepełnosprawnością intelektualną!

PSONI Koło w Poznaniu
organizator skarbonki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i  działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów. Naszym nadrzędnym celem jest integracja społeczna.

Naszą misją jest:

- dbanie o godność, szczęście i jakość życia tych osób, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

- wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Pomóż nam stworzyć warunki do niezależnego funkcjonowania oraz realizowania celów życiowych i zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działać na rzecz wyrównywania szans tych osób , tworzyć warunki do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzić ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działać na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierać ich rodziny.

Bądź twórcą szans dla osób z niepełnosprawnością intelektualną!

Zostań Dobrym Duchem PSONI!

Pomoc uzyskana od darczyńców jest dla nas bezcenna.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłaconą kwotę.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Trzymajcie się.Jesteście bardzo potrzebni.
Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,34%
170 zł Wsparły 3 osoby CEL: 50 000 ZŁ
Wesprzyj