Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Otwock, mazowieckie

Nasze działania skierowane są do osób upośledzonych umysłowo, które bez odpowiedniego wsparcia nie mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Wspomniane osoby równie często pozbawione są jakichkolwiek szans rozwoju, przez co wpadają w pułapkę bezczynności. Pragniemy dać naszym podopiecznym możliwie jak najszersze spektrum osobistych wyborów prowadzących ich do własnej samorealizacji.
 
Prowadzimy placówki (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej) zapewniające wsparcie i pomoc dla osób chorych umysłowo, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych.
 
Aktywizujemy zawodowo beneficjentów naszych placówek. Poprzez szkolenia i warsztaty staramy zapobiegać się ich wykluczeniu społecznemu.
 
Prowadzimy akcje edukacyjne podwyższające świadomość w społeczeństwie na temat naszych podopiecznych. Wzajemne zrozumienie i empatia przyczyniają się do sprawniejszej, późniejszej reintegracji.
 
Zapewniamy podstawowe usługi edukacyjne, bez których nie jest możliwy prawidłowy rozwój psychospołeczny, socjalny oraz fizyczny.
 
W trosce o dalsze życie osób potrzebujących propagujemy idee profilaktyki i ochrony zdrowia.
 
Bardzo ważne są dla nas oddolne inicjatywy integrujące. Popieramy ich wszelakie przejawy- poczynając od działań na szczeblu społeczności lokalnych i gmin. 

Wpłaty

Ładuję...