Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Typ Szpital

Lokalizacja Tarnów, małopolskie

Celem PSPR w Tarnowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. PSPR udziela świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez jednostki systemu-zespoły ratownictwa medycznego, podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach poza szpitalnych.