Poznańskie Towarzystwo AMAZONKI

Poznańskie Towarzystwo AMAZONKI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Poznańskie Towarzystwo AMAZONKI świadczy wszechstronną pomoc psychofizyczną osobom po leczeniu raka piersi.
 
Prowadzimy rehabilitację fizyczną i psychiczną po leczeniu raka piersi, ułatwiając powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.

Świadczymy usługi socjalne i prowadzimy poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich.
 
Organizujemy szkolenia dla ochotniczek oraz rozwijamy ruch samopomocy wśród członków Stowarzyszenia.
 
Prowadzimy działalność informacyjną oraz uczestniczymy i organizujemy kursy, odczyty, szkolenia, wystawy i konferencje w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych po przebytej chorobie nowotworowej.

Opracowujemy i wydajemy materiały informacyjne propagujące działalność Stowarzyszenia oraz jego idee.

Zaznajamiamy społeczeństwo (w tym młodzieży) z problematyką osób po leczeniu raka piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia.

Włączamy się do wszystkich akcji edukacyjnych promujących ochronę zdrowia, profilaktyki, szczególnie na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji.

Bierzemy udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem.

Podejmujemy działania na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.

Organizujemy wypoczynek, imprezy integracyjne oraz zajęcia sportowe.

Prowadzimy działalność usługową i socjalną w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej, poradnictwa oraz działalność handlową środkami służącymi do rehabilitacji medycznej, oraz sprzętu rehabilitacyjnego.