Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, mazowieckie

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA) powstało w lutym 2001 roku i  jest profesjonalnym stowarzyszeniem skupiającym psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, studentów i inne osoby zainteresowane psychologią analityczną Carla Gustava Junga.

PTPA jest pierwszym polskim towarzystwem zajmującym się  teorią oraz praktyką kliniczną opartymi na myśli Carla Gustawa Junga i dorobku naukowym psychologów analitycznych z całego świata. Celem działalności PTPA jest organizowanie systematycznego kształcenia analityków jungowskich i psychoterapeutów analitycznych oraz propagowanie i popularyzowanie wiedzy na temat psychologii analitycznej w Polsce.