Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Lublinie obejmuje swoją opieką osoby chore na stwardnienie rozsiane, a także ich rodziny i przyjaciół. Naszym celem i misją jest poprawa jakości życia osób chorujących na SM w regionie lubelskim oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji, by każdy z nich miał szansę stać się równoprawnym członkiem społeczeństwa i prowadzić godne życie.

Każdy z naszych podopiecznych może korzystać z wielu prowadzonych przez nas działań. Są to:

Konsultacje neurologiczne

Spotkania ze specjalistami
– organizujemy spotkania z lekarzami, profesorami i innymi ciekawymi ludźmi, którzy są cennym źródłem wiedzy nt. naszej choroby, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a także osoby zainteresowane tematyką SM

Spotkania grup wsparcia
­– są to cotygodniowe posiedzenia, podczas których nie tylko rozmawiamy i dyskutujemy o naszych doświadczeniach i problemach, lecz przede wszystkim przebywamy pośród innych życzliwych ludzi

Wyjazdy integracyjne
– aktywność to najlepsza terapia dla chorych na stwardnienie rozsiane, dlatego też systematycznie organizujemy spotkania integracyjne oraz wyjazdy dla naszej grupy, zarówno o charakterze towarzyskim, jak i rehabilitacyjnym

Punkt informacyjny
– w tym miejscu każdy chory lub zainteresowany tematem SM może uzyskać wszelkie informacje na temat tej choroby, dobrych lekarzy w tej dziedzinie, możliwościach uzyskania wsparcia, dostępu do rehabilitacji i leczenia, przysługujących ulgach, prawach czy uprawnieniach socjalnych

Akcje informacyjne
– mają one na celu podniesienie świadomości społecznej nt. SM

 

Wpłaty

Ładuję...