Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska

Reprezentant Róża Korczyńska

E-mail poznan@ptsr.org.pl

Telefon 725 472 833

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska, jest organizacją zrzeszającą osoby chorych na SM, jest również otwarte na osoby, które chcą wspierać nas w dowolny sposób. Misją naszego Towarzystwa jest poprawa jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Naszą misję realizujemy poprzez informowanie i uświadamianie osób, czym jest stwardnienie rozsiane, integrowanie społeczeństwa z osobami chorymi na SM i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystywaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji.

Pomagamy członkom towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów, zapewniamy pomoc prawną i socjalno-bytową, psychologiczną i psychoterapeutyczną. Finansujemy koszty powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej. Zapewniamy opiekę asystenta osoby niepełnosprawnej. Szczególną opieką otaczamy dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzinami, a także osoby z nowo rozpoznanym SM.

Organizujemy spotkania, wyjazdy integracyjne, wykład, warsztaty o charakterze terapeutycznym. Aktywnie uczestniczymy w kampaniach społecznych na rzecz chorych na SM.


 

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Piotr Szamrowski

pozdrawiam. piotr.leprechaun76@gmail.com
30 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowa Pomagaczka

Dziękuję :))
10 zł

Anonimowy Pomagacz