Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska, jest organizacją zrzeszającą osoby chorych na SM, jest również otwarte na osoby, które chcą wspierać nas w dowolny sposób. Misją naszego Towarzystwa jest poprawa jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Naszą misję realizujemy poprzez informowanie i uświadamianie osób, czym jest stwardnienie rozsiane, integrowanie społeczeństwa z osobami chorymi na SM i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystywaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji.

Pomagamy członkom towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów, zapewniamy pomoc prawną i socjalno-bytową, psychologiczną i psychoterapeutyczną. Finansujemy koszty powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej. Zapewniamy opiekę asystenta osoby niepełnosprawnej. Szczególną opieką otaczamy dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzinami, a także osoby z nowo rozpoznanym SM.

Organizujemy spotkania, wyjazdy integracyjne, wykład, warsztaty o charakterze terapeutycznym. Aktywnie uczestniczymy w kampaniach społecznych na rzecz chorych na SM.


 

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Piotr Szamrowski

pozdrawiam. piotr.leprechaun76@gmail.com
30 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowa Pomagaczka

Dziękuję :))
10 zł

Anonimowy Pomagacz