Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski jest organizacją pozarządową działającą od ponad 60 lat. Zrzeszamy blisko 5000 członków z dysfunkcją wzroku – dzieci, dorosłych i osoby starsze. Są to osoby, które urodziły się niewidome, utraciły wzrok w wyniku wypadków losowych lub postępującej choroby.
 
Naszym najważniejszym celem jest rehabilitacja osób niewidomych. Dążąc do ich społecznej i zawodowej rehabilitacji podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę ich funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym.
 
Prowadzimy indywidualne i grupowe szkolenia z orientacji przestrzennej (poruszania się z białą laską) oraz z zakresu czynności dnia codziennego i samoobsługi.
 
Oferujemy poradnictwo zawodowe, informatyczne, psychologiczne, rehabilitacji podstawowej, diabetologiczne dla osób chorych na cukrzycę oraz tyflotechnologiczne z zakresu doboru specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych i optycznych.
 
Prowadzimy szkolenia dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów z zakresu rehabilitacji podstawowej oraz z zakresu aktywizacji zawodowej.
 
Organizujemy kursy językowe i komputerowe, spotkania integracyjne (m.in. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, Wystawa prac plastycznych Osób Niewidomych i Słabowidzących itp.) oraz zajęcia terapeutyczne (arteterapia, muzykoterapia, gimnastyka wodna).
 
Ponadto prowadzimy także punkt biblioteczny wyposażony w pozycje książki mówionej – nagranych w systemie cyfrowym.
 
Jesteśmy koordynatorem działań rehabilitacyjnych świadczonych przez 24 jednostki terenowe z województwa małopolskiego.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku do włączenia się w poczet Członków naszego stowarzyszenia. Jesteśmy dla Was!