Rotaract Warsaw City

Rotaract Warsaw City

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Rotaract to organizacja charytatywna, która skupia ponad 200 000 młodych ludzi z całego świata. Jego historia rozpoczęła się w latach '60 ubiegłego wieku, w momencie powstania pierwszego stowarzyszenia. Członkowie skupiają się w mniejszych grupach, które wspólnie tworzą kilkunastoosobowe kluby.

My jako Rotaract Warsaw City jesteśmy jednym z kilkunastu klubów w Polsce. Sieć ta, współpracując na szczeblu krajowym, stara się wspierać lokalną społeczność, propagować cele nakreślone przez ONZ w polityce zrównoważonego rozwoju oraz pomagać zwierzakom w potrzebie.

Nasze aktualne projekty:

Akcja Kastracja - projekt ma na celu zmniejszenie ryzyka bezdomności i zjawisk niepożądanych, jak głód wśród psów. Kastracja obejmie suczki, głównie z terenów wiejskich, gdzie wiele gospodarstw domowych nie jest w stanie sfinansować takiego działania w ramach własnego budżetu. Zapraszamy do śledzenie naszych mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco będziemy udostępniać efekty pracy!

Good Start - akcja skierowana do osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Wolontariusze w ramach swojego wolnego czasu prowadzą zajęcia językowe, głównie na świetlicach środowiskowych oraz w domach społecznych. Poza samą nauką języka prowadzone są również luźniejsze zajęcia, jak zabawy ruchowe lub nauka poprzez śpiewanie piosenek.

Popsa Club - cotygodniowe spotkania sympatyków popkultury rosyjskojęzycznej. Celem zajęć jest odkrywanie kultury tych państw w formie bliższej dzisiejszej młodzieży, tj. poprzez muzykę, filmy i seriale. W ramach poznawania wzajemnych kultur organizowane są również spotkania (dotychczas z powodu pandemii wyłącznie internetowe) z członkami klubów Rotaract z tych państw.

Pomoc potrzebującym - głównym celem naszego stowarzyszenia jest pomoc osobom w potrzebie. Naszym ostatnim osiągnięciem jest wsparcie finansowe w zakupie wózka elektrycznego 12-letniego Mikołaja. Cierpi on od urodzenia na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce pod postacią spastyczną. Dotychczasowy wózek stał się za mały, co groziło unieruchomieniem chłopca w domu.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych!

Facebook: Rotaract Warsaw City

Instagram: @racwarsawcity

Wpłaty

Ładuję...