Stowarzyszenie "Radość Dzieciom"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Dębno, zachodniopomorskie

 1. Wyrównanie szans edukacyjnych , kulturalnych, zdrowotnych i socjalno-bytowych  wychowanków  Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Myśliborskiego oraz zaspakajanie ich potrzeb.

2. Podejmowanie działań związanych z integracją dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi.

3. Promowanie twórczości dzieci niepełnosprawnych w szczególności podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

4. Prowadzenie działań terapeutyczno- rehabilitacyjnych, opiekuńczo- socjoterapeutycznych w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno – psychologicznej, edukacyjnej i społecznej.

5. Propagowanie wdrażania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych.

6. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.