Radość z pomagania

Radość z pomagania
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Przekaż nam podatku
Numer KRS
0000819398 Fundacja Ratujemy.pl
Cel szczegółowy 1,5%
9029538 Radość z pomagania

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)              Pomoc rzeczowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)              Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)              Współpraca z organizacjami, których cele są zbieżne z działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności tymi, których celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

4)              Działania na rzecz ochrony praw zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami

5)              Promocja idei foodsharingu

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

1)              Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia takich jak:

„Wawerska paczka wielkanocna i bożonarodzeniowa”, „Pomoc seniorom i rodzicom samotnie wychowującym dzieci”, „Dziele sie jedzeniem w Wawrze”,

2)              Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami, firmami w zakresie celów Stowarzyszenia

3)              Organizowanie akcji informacyjnych.

4)              Prowadzenie domu tymczasowego  dla kotów

5)              Organizacja Jadłodzielni na terenie dzielnicy Wawer

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
20 zł miesięcznie