Radość z pomagania

Radość z pomagania

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)              Pomoc rzeczowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)              Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)              Współpraca z organizacjami, których cele są zbieżne z działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności tymi, których celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

4)              Działania na rzecz ochrony praw zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami

5)              Promocja idei foodsharingu

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

1)              Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia takich jak:

„Wawerska paczka wielkanocna i bożonarodzeniowa”, „Pomoc seniorom i rodzicom samotnie wychowującym dzieci”, „Dziele sie jedzeniem w Wawrze”,

2)              Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami, firmami w zakresie celów Stowarzyszenia

3)              Organizowanie akcji informacyjnych.

4)              Prowadzenie domu tymczasowego  dla kotów

5)              Organizacja Jadłodzielni na terenie dzielnicy Wawer