Daj mi słowo

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 72 osoby
4 500 zł (100%)
Zbiórka na cel
3-miesięczna terapia logopedyczna

Rafał Lewandowski

Ząbkowice, śląskie

autyzm

Rozpoczęcie: 19 Listopada 2012
Zakończenie: 2 Lutego 2013

Przy autyzmie bardzo ważna jest konsekwentna i systematyczna praca, a zebrane środki zapewniły nam ją przez 5 miesięcy. Wyniki tej pracy są nie do ocenienia.   Każda dłuższa przerwa sprawia, że zaczynamy wszystko od początku. Rafał jest ośmiolatkiem z dużym deficytem mowy. Nauka mowy polega na zwiększaniu zakresu słów i logicznemu ich używaniu, na rozumieniu poleceń. Najważniejsze że nie nastąpił regres, polepszyła się grafomotoryka, logiczne przyporządkowanie i nazywanie.         My jesteśmy na początku tej drogi, dużo jszcze przed nami. Dziękujemy za wsparcie.  

Monika Lewandowska

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 72 osoby
4 500 zł (100%)