Fundacja "A and A Rainbow Hearts Around The World"

3 Stałych Pomagaczy
Alicja Mac
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

“Lepiej zapalić świecę, niż przeklinać ciemność”


Przezwyciężanie ubóstwa jest nie tylko zadaniem miłosierdzia, ale także aktem naturalnego włączenia sprawiedliwości. Podobnie jak niewolnictwo i apartheid, ubóstwo nie jest naturalne. Jest stworzone przez człowieka i przez działania ludzi może być przezwyciężone i wyeliminowane. Nie możemy utracić wiary w ludzkość. Ludzkość jest oceanem; jeśli kilka kropel oceanu jest brudnych, nie cały ocean jest zatruty. Jeśli nie możemy nakarmić setki ludzi, nakarmmy tylko JEDNEGO człowieka !! Dzieci bardzo potrzebują jedzenia ... Naszą misją jest dbanie o biednych i dawanie im nadziei!

 
****


“A & A Rainbow for Nigeria” to organizacja pozarządowa, z siedzibą w Polsce, która rozpoczyna kampanię przeciwko głodowi, majacemu ogromny wpływ na niektóre społeczności w Nigerii. Nasza kampania ma na celu zapewnienie pomocy osobom słabszym.


Koordynacja, ocena i wybór szeregu społeczności dotkniętych katastrofą powodziową i zagrożeniem głodem odbywa się w Nigerii poprzez odwiedzanie dotkniętych katastrofami miejsc oraz przez bezpośrednie kontakty z dotkniętymi rodzinami, a następnie przekazywanie bieżącej sytuacji fundacji w Polsce w celu podjęcia działań. Jak na razie pomagamy tym bezbronnym osobom z naszych własnych małych pieniędzy, ale biorąc pod uwagę ich dużą liczbę, jest to dla nas herkulesowe zadanie i trudno jest dojrzeć wpływ tego, co robimy. Ogromna liczba dzieci potrzebuje pilnej interwencji, ale jesteśmy ograniczeni niewielkimi zasobami, jakimi w tej chwili dysponujemy, Dlatego szukamy pilnej pomocy i Państwa darowizn na żywność. Szukamy funduszy, żeby skutecznie rozruszać fundację , by osiągnęła swój cel.


Fundacja analizuje i przeprowadza dogłębne badania w wybranych dotkniętych ubóstwem społecznościach i odkrywa, że wiele rodzin (z przeważającą liczbą nieletnich dzieci oraz starszych osób pozostających na utrzymaniu) cierpi z powodu głodu i bezdomności (ofiary ostatnich powodzi). Dlatego też chcemy zrobić wszystko, co możliwe, aby te rodziny nie utraciły nadziei!


W odpowiedzi na trudną sytuację, na jaką narażeni są ci ludzie, poświęcamy „A & A Rainbow for Nigeria” walce z głodem, który często wiąże się z niedawnymi katastrofami powodziowymi, spotykającymi ostatnio społeczność nigeryjską. Naszym celem przede wszystkim jest skupienie się na wydobyciu ludzi, zwłaszcza dzieci, z głodu. Pragniemy zbudować w nich dobre poczucie przynależności społecznej, aby mogły stać się produktywnymi obywatelami w przyszłości. Naszym celem jest ratowanie rodzin poprzez eliminację głodu oraz poprzez zapobieganie, wykrywanie i leczenie niedożywienia w czasie sytuacji kryzysowych, takich jak powódź, oraz po nich.


Pragniemy również, aby nasza fundacja w przyszłości prowadziła również działalność edukacyjną wśród młodzieży i dorosłych, ponieważ dobra edukacja jest kluczem do przyszłości.

Chcemy również wspierać i edukować kobiety, aby mogły podejmować działalność zarobkową i stawały się niezależnymi i pełnowartościowymi obywatelkami oraz żeby z pełną świadomością wykorzystywały własne talenty.
Dobre społeczeństwo to wyedukowane społeczeństwo!

Nasza misja również ma na celu pomoc medyczną i psychologiczną rodzinom dotkniętym tragediami życiowymi oraz katastrofami naturalnymi. Wiele dzieci potrzebuje pilnej interwencji medycznej i naszym pragnieniem jest przywrócić je do pełni sił.

3 Stałych Pomagaczy
Alicja Mac
20 zł miesięcznie