Fundacja "Rak to nie śmierć"

Fundacja "Rak to nie śmierć"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Celami Fundacji są:

1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, a w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również działalność na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.


2. Działalność wspierająca domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.


3. Działalność wspierająca osoby potrzebujące, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez pomoc finansową oraz remonty mieszkań.