Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja Inna Przestrzeń

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działamy na rzecz demokracjipraw człowieka, wielokulturowości i tolerancji.

Naszym celem jest otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. Realizujemy niekonwencjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną zmianę projekty społeczne w Polsce i w różnych regionach świata. Organizujemy m.in. projekty varsavianistyczne, wielokulturowe i artystyczne.

Naszą misją jest zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji, działanie w obszarach edukacji i współpracy rozwojowej oraz na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych.

Działamy na rzecz Kaukazu, Tybetu i Chin, Ukrainy, Rosji, Afryki i Warszawy.

Poprzez nasze programy edukujemy społeczeństwo, upowszechniamy wiedzę na temat praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich.

Oto niektóre z naszych dotychczasowych akcji i działań:

Program Tybetański – to jeden z naszych głównych programów, w ramach którego organizujemy m.in. akcje na rzecz praw człowieka w Tybecie Międzynarodowy Festiwal Kultur Kaukazu ”Transkaukazja” w Warszawie.

Wpłaty

Ładuję...