STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM"

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja RADOM, mazowieckie

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym od 2004 r. Naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin. Powstanie naszej placówki jest odpowiedzią na potrzeby i problemy, z jakimi borykają się nasi podopieczni. Problemy te to niepełnosprawność fizyczna, upośledzenia umysłowe, inne choroby a także ciężka sytuacja materialna.

Stowarzyszenie 01.02.2010 r. otworzyło pierwsze w Radomiu specjalne przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych „Kraina Radości”. Początki były trudne ale widząc jak potrzebna jest taka placówka, podjęliśmy trud stworzenia przedszkola. Widząc ogromną potrzebę zaopiekowania się osobami z niepełnosprawnościami w naszym mieście stworzyliśmy Centrum Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnościami w wyremontowanym budynku, przekazanym przez miasto Obecnie pod opieką mamy ponad sto pięćdziesiąt dzieci w dwóch przedszkolach i żłobku, ponad dwieście dzieci na Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju, czterdziestu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Przedszkole nasze mieści się w dwóch budynkach na terenie miasta Radomia. Naszym głównym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w każdym tego słowa znaczeniu, dlatego stworzyliśmy przedsiębiorstwo społeczne Restaurację „Różany Gościniec”, w której obecnie pracuje 6 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Nasze stowarzyszenie podjęło wyzwanie, i chcemy rozbudować Centrum, w którym powstanie więcej pracowni terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ogród sensoryczny i opieka wytchnieniowa.

Prosimy wszystkie osoby dobrej woli o wsparcie!

Pomogli

Ładuję...