Stowarzyszenie RAZEM

Stowarzyszenie RAZEM

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Tuchola, kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie RAZEM

Działa na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholli.

Udziela pomocy uczniom SOSW ich rodzinom. Tworzy warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Działa na rzecz integracji środowiska lokalnego. Organizuje zajęcia rehabilitacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczne. Organizuje różne formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży i ich rodzin.

Współpracuje z organizacjami rządowymi, samorządami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Organizuje pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Przeciwdziała patologiom społecznym. Organizuje wolontariat na rzecz wspierania dzieci z niepełnosprawnościami.

Organizuje akcje, dzięki którym dzieci i młodzież włączają się w akcje charytatywne i społeczno-kulturalne, uwrażliwiające na krzywdę drugiego człowieka.