Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną RAZEM Z CZWÓRKĄ

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną RAZEM Z CZWÓRKĄ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie RAZEM Z CZWÓRKĄ inicjuje i realizuje działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Prowadzimy działalność edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, rewalidacyjną i profilaktyczną oraz podnosimy jakość i poziom kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieramy działania statutowe SOSW nr 4 w Krakowie. Umożliwiamy osobom z niepełnosprawnością intelektualną pełne funkcjonowanie we wszystkich sferach życia: kulturalnej, naukowej, sportowej i rekreacyjnej.

Zapewniamy osobom niepełnosprawnym sprzęt rehabilitacyjny, niezbędny do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieramy rodziny osób niepełnosprawnych w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej, a także socjalnej.

Udzielamy doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom. Promujemy i organizujemy wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wśród społeczności lokalnej. Upowszechniamy i chronimy prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną, działając na rzecz integracji społecznej.

Wpłaty

Ładuję...