Fundacja Razem Zdążymy

Fundacja Razem Zdążymy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

Nasza misją jest jest działanie na rzecz osób z całej Polski chorujących na rzadką chorobę Zespół Ataksja – Teleangiektazja. Jest to schorzenie układu immunologicznego, nieuleczalne, powodujące głęboką niepełnosprawność ruchową.

Fundacja „Razem Zdążymy” powstała 20 grudnia 2007 roku w Rzeszowie.

Cele Fundacji:

1. Niesienie pomocy osobom z Zespołem Ataksja – Teleangiektazja oraz dzieciom z chorobami nowotworowymi. Działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia jak również działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej tych chorób.
2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym związanych z leczeniem ww. chorób.
3. Organizacja i promocja wolontariatu.
4. Działalność charytatywna.
5. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez:

1. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej podopiecznym i ich opiekunom.
2. Prowadzenie działań mających na celu popularyzację ich problemów.
3. Organizowanie spotkań integracyjnych pomagających osobom i ich opiekunom w przystosowaniu do życia w warunkach ww. chorób.
4. Organizowanie oraz finansowanie kolonii i wycieczek dla osób ww.
5. Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz w środowiskach studenckich i harcerskich.
6. Organizowanie kwest pieniężnych.
7. Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom objętych celami statutowymi fundacji.

Zwyczajem Fundacji są coroczne Ogólnopolskie Spotkania rodziców i dzieci  z Zespołem A-T, gdzie dla rodziców przygotowywana jest seria wykładów nt. choroby i niesienia pomocy, a dla chorych dzieci różne atrakcje na miarę naszych możliwości. Fundacja wspiera również indywidualne potrzeby każdego z podopiecznych oraz organizuje dla nich turnusy rehabilitacyjne.

Podczas regularnych corocznych spotkań podopieczni i ich rodzice otrzymują ogromne wsparcie, gdy widzą, że nie są sami ze swoją chorobą i nabierają sił do dalszego zmagania się z problemami dnia codziennego.

Z uwagi na to, że nasze fundusze są mocno ograniczone, zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszych działań.

Wpłaty

Ładuję...