Wspierani, chwytamy życie garściami... mimo niepełnosprawności!

Wspierani, chwytamy życie garściami! - mimo autyzmu/ niepełnosprawności

Wspierani, chwytamy życie garściami... mimo niepełnosprawności!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0308007
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Remont warsztatu terapii zajęciowej

Wspierani, chwytamy życie garściami! - mimo autyzmu/ niepełnosprawności
Rozpoczęcie: 12 Lipca 2023
Zakończenie: 1 Stycznia 2024

Opis zbiórki

Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) to jedno z nielicznych miejsc umożliwiających rozwój kompetencji społecznych i zawodowych dorosłym z autyzmem/ niepełnosprawnościami sprzężonymi/ intelektualną.

Warsztat terapii zajęciowej przy Fundacji MADA powstał w 2006 r. i obecnie jego uczestnikami jest 30 dorosłych z niepełnosprawnościami – w szczególności osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Rehabilitacja realizowana jest w ramach 6 prężnie działających pracowni tematycznych:
plastycznej,
technicznej,
gospodarstwa domowego,
komputerowej,
krawieckiej,
ogrodniczej.

Wspierani, chwytamy życie garściami! - mimo autyzmu/ niepełnosprawności
Przy pracowniach tematycznych działają również koła zainteresowań: edukacyjne, teatralne, kulinarne, designu, majsterkowicza, hortiterapii – dzięki którym uczestnicy WTZ mogą realizować swoje pasje i zamiłowania, wykorzystując w pełni swoje indywidualne umiejętności. 

Dla realizacji ww. wsparcia WTZ potrzebują odpowiedniego zaplecza lokalowego, które niestety zużywa się w czasie i wymaga remontów, dostosowań, wymiany czy uzupełnienia wyposażenia... 

Przed nami kapitalny remont
 świetlicy, pracowni komputerowej, pracowni gospodarstwa domowego wraz z zapleczem. Obecny stan pomieszczeń nosi znamiona dużego zużycia - dotyczy to zarówno podłóg, jak i ścian oraz wyposażenia w postaci stałych elementów oraz ruchomości...

Kosztorys na ww. zakres prac wyceniony został na łączną kwotę 125000,00 zł, z czego:

1) 100000,00 zł zostanie sfinansowane w ramach pozyskanej na ten cel dotacji ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, 

2) pozostałą kwotę 25000,00 zł Fundacja zobowiązana jest pokryć ze „środków własnych”, dla których źródłem z uwagi na całkowicie nieodpłatny charakter działalności Fundacji są przede wszystkim darowizny na cele statutowe.

W związku z powyższym zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie - każda wpłata wspierać będzie szczytny cel jakim jest umożliwienie poprawy warunków lokalowych, w których  uczestnicy WTZ MADA (30 osób) wspierani przez pełnych zaangażowania instruktorów i terapeutów, rozwijają swoje kompetencje społeczne i zawodowe, co w znaczny sposób przyczynia się do poprawy ich sytuacji życiowej.

Przy właściwym, jeśli nawet kosztowym wsparciu, osoba z autyzmem/ niepełnosprawna staje się najlepszą, możliwie "najzdrowszą" wersją siebie i jak najbardziej samodzielna w życiu dorosłym. Takie podejście daje możliwość minimalizacji kosztów, do których prowadzą zaniechania w udzieleniu odpowiedniego wsparcia – w tym przede wszystkim kosztów społecznych, zdrowotnych, psychologicznych oraz finansowych.

Więcej o działalności WTZ MADA na www.wtzmada.pl


Dziękujemy za każdą wpłatę!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0308007
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki