Fundacja REPI - Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

Fundacja REPI - Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tarnów, małopolskie

Fundacja REPI zajmuje się budzeniem aktywności i wspieraniem rozwoju osób, organizacji i społeczności lokalnych. Zależy nam na tym, aby każda osoba czy organizacja mogła w pełni wykorzystywać swój potencjał, osiągając pełnię rozwoju. 

Naszą misję realizujemy poprzez trzy rodzaje działań. Pracujemy w społeczności lokalnej na rzecz zwiększenia świadomości wartości osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy konferencje, kampanie społeczne, wydarzenia integracyjne. W trakcie działań ciągłych i projektowych przygotowujemy osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy. Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. Organizujemy wydarzenia sportowe i integracyjne na skalę lokalną i ogólnopolską. 

Działamy od 2009 roku. Naszym wsparciem obejmujemy rocznie około 300 osób z Tarnowa, powiatu i Polski. Rocznie przeznaczamy na nasze działania ponad milion złotych.