Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta zrzesza rodziny i przyjaciół pacjentów cierpiących na zespół Retta z całego kraju.

Celem działania stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy na temat zespołu Retta w środowiskach lekarzy, terapeutów i społeczeństwa jak również bezpośrednia pomoc osobom z zespołem Retta m.in. poprzez organizację turnusów terapeutycznych oraz szkoleń na temat różnorodnych metod terapii, umożliwiających również wymianę doświadczeń.

Ponadto celami statutowymi stowarzyszenia jest:

  •  pomoc merytoryczna rodzicom, opiekunom i terapeutom osób z zespołem Retta
  • organizowanie wszelkiej pomocy w zakresie dostępu do informacjina temat zespołu Retta
  • organizowanie szkoleń umożliwiających wymianę doświadczeń dotyczących sposobów rehabilitacji i nauki z zespołem Retta
  • wspieranie ośrodków oświatowych i terapeutycznych prowadzących naukę i terapię dla osób z zespołem Retta
  • integracja środowiska rodziców i opiekunów osób z zespołem Retta