Grupa Animacji Społecznej Rezerwat

1 Stały Pomagacz
Ola Tersa
30 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Jesteśmy grupą młodych ludzi, dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Jesteśmy streetworkerami - animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznym inne, często oryginalne i nowatorskie formy spędzania wolnego czasu. Zaprzyjaźniamy się z tymi dzieciakami, które z różnych względów są defaworyzowane przez innych dorosłych obecnych w ich życiu – przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, sąsiadów, służby porządkowe.

Jesteśmy pedagogami ulicy czyli osobami, które postanowiły wyjść na ulicę w poszukiwaniu częstokroć zagubionych dzieciaków.

Pracujemy z kilkuosobowymi grupami dzieciaków z najbardziej zaniedbanych okolic Poznania, proponując im kilka razy w tygodniu - przez okres  2/3 lat - rozmaite zajęcia (np. rekreacyjne, sportowe, artystyczne), budując z nimi relację opartą na wzjajemnej sympatii i szacunku. Staramy się konfrontować z zupełnie nowymi dla nich doświadczeniami. Poprzez nasze działania odkrywamy ich pasje i talenty, staramy się podnosić samoocenę a także zapewniać wsparcie emocjonalne.

Zebrane środki przeznaczymy na:

Bilety wstępu dla dzieciaków (np. do kina, na pływalnię, ściankę wspinaczkową)
  Dożywianie naszych podopiecznych
  Zakup materiałów i sprzętów do prowadzenia zajęć (np. materiałów plastycznych, piłek)
  Zakup podręczników i przyborów szkolnych
  Zakup biletów komunikacji miejskiej
  Wyjazdy wakacyjne  z podopiecznymi

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko rozumianej pedagogiki ulicy w mieście Poznaniu z korzyścią dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie, w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei „pracy ulicznej”, pedagogiki środowiskowej oraz rozpowszechnienia środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją.

1 Stały Pomagacz
Ola Tersa
30 zł miesięcznie