Grupa Animacji Społecznej Rezerwat

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Jesteśmy grupą młodych ludzi, dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Jesteśmy streetworkerami - animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznym inne, często oryginalne i nowatorskie formy spędzania wolnego czasu. Zaprzyjaźniamy się z tymi dzieciakami, które z różnych względów są defaworyzowane przez innych dorosłych obecnych w ich życiu – przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, sąsiadów, służby porządkowe.

Jesteśmy pedagogami ulicy czyli osobami, które postanowiły wyjść na ulicę w poszukiwaniu częstokroć zagubionych dzieciaków.

Pracujemy z kilkuosobowymi grupami dzieciaków z najbardziej zaniedbanych okolic Poznania, proponując im kilka razy w tygodniu - przez okres  2/3 lat - rozmaite zajęcia (np. rekreacyjne, sportowe, artystyczne), budując z nimi relację opartą na wzjajemnej sympatii i szacunku. Staramy się konfrontować z zupełnie nowymi dla nich doświadczeniami. Poprzez nasze działania odkrywamy ich pasje i talenty, staramy się podnosić samoocenę a także zapewniać wsparcie emocjonalne.

Zebrane środki przeznaczymy na:

Bilety wstępu dla dzieciaków (np. do kina, na pływalnię, ściankę wspinaczkową)
  Dożywianie naszych podopiecznych
  Zakup materiałów i sprzętów do prowadzenia zajęć (np. materiałów plastycznych, piłek)
  Zakup podręczników i przyborów szkolnych
  Zakup biletów komunikacji miejskiej
  Wyjazdy wakacyjne  z podopiecznymi

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko rozumianej pedagogiki ulicy w mieście Poznaniu z korzyścią dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie, w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei „pracy ulicznej”, pedagogiki środowiskowej oraz rozpowszechnienia środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją.