Grunt to rodzina - Pomóż rodzinnym domom dziecka

Zdjęcie zbiórki
Zbiórka zakończona
Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Świętego Mikołaja
Rozpoczęcie: 2 Grudnia 2009
Zakończenie: 5 Marca 2010

Rezultat zbiórki

Dziękujęmy wszystkim za wsparcie naszej akcji, która trwała od 1 grudnia 2009 do 15 stycznia 2010.

W tym czasie na konto Funduszu Edukacyjnego z różnych żródeł wpłynęło 1 007 012, 31 zł.

31 maja 2010 roku zespół Fundacji Świętego Mikołaja wspólnie z komisją złożoną ze specjalistów oraz osobami zaangażowanymi w działalność na rzecz rodzicielstwa zastępczego ocenił nadesłane do Fundacji projekty wsparcia.

Nagrodziliśmy dotacjami 173 projekty zgloszone przez rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastepcze z całej Polski. Dzięki środkom z Funduszu Edukacyjnego ponad 1250 dzieci ma szansę na odrobienie zaległości szkolnych i rozwijanie talentów. Łącznie rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze otrzymają 1,15 mln złotych wsparcia.

Dziękujemy wszystkim za pomoc.

Opis zbiórki

Logopeda dla 6-letniego Patryka z Broniszewa, hipoterapia dla 10-letniej Natalii z Przedmościa, j. angielski dla Magdy i Paulinki z Krakowa, komputer z mówiącą klawiaturą dla niedowidzącego Pawełka (7 lat). 415 takich marzeń już spełniliśmy. Czy pomożemy innym zależy również od Ciebie!

 

Z powodu opóźnień rozwojowych i edukacyjnych oraz zaniżonej samooceny większość osieroconych dzieci ma niższe szanse edukacyjne w porównaniu do dzieci z normalnych rodzin. Dlatego, aby pomóc dzieciom z rodzinnych domów dziecka i dać im szansę na lepszy rozwój, stworzyliśmy Fundusz Edukacyjny. Finansujemy z niego zajęcia wyrównawcze, korepetycje, kursy językowe, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, a także wyjazdy edukacyjne i wsparcie specjalistów.

Od 5 lat wspieramy rodzinne domy dziecka, a od tego roku również zawodowe rodziny zastępcze. Tylko w 2009 roku dzięki hojności naszych darczyńców z tej pomocy skorzystało 920 dzieci z rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. Wciąż jednak wiele dzieci potrzebuje wsparcia i pomocy.

„Program edukacyjny prowadzony od dwóch lat wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja, przyniósł rezultaty, które przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że dzieci, którym ze względu na niepełnosprawność i zły stan zdrowia dawano minimalne szanse edukacyjne, teraz mogą znakomicie się rozwijać, nieustannie poszerzać swoje umiejętności i wiedzę. Co więcej, dzieci nie tylko osiągnęły duże postępy w nauce, ale poprawił się ich stan zdrowia. (...) Troje z czworga przyjętych dzieci w ogóle nie umiało porozumiewać się werbalnie. Dziś z każdym można porozmawiać. Wszystkie dzieci miały poważne problemy z chodzeniem. Dzięki programowi edukacyjnemu dzieci „nauczyły się” poprawnie chodzić.” (Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka w Warszawie)

W Polsce żyje blisko 100 tysięcy dzieci osieroconych, ale  tylko 2% z nich nie ma biologicznych rodziców. Pozostałe to dzieci porzucone lub odebrane biologicznym rodzinom z powodu alkoholizmu, narkomanii, biedy, rozpadu rodzin oraz różnego rodzaju chorób fizycznych i psychicznych.

W tych dramatycznych sytuacjach każde dziecko powinno jak najszybciej znaleźć się w rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej. Mają tam szansę na normalne dzieciństwo, są otoczone miłością i troską. Tymczasem spośród dzieci, którymi nie mogą zająć się krewni, blisko 60% trafia do państwowych domów dziecka.

 

Każdy rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza to kolejne uratowane dzieci. Jeśli chcesz je wesprzeć, wpłać na Fundusz Edukacyjny!

Ta zbiórka jest już zakończona. Wesprzyj innych Potrzebujących.

Obserwuj ważne zbiórki