Rozszczepowe Marzenia

Rozszczepowe Marzenia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja „Rozszczepowe Marzenia” została założona w 2005 r. przez rodziców dzieci z wrodzonymi wadami twarzoczaszki.

Głównym jej celem jest pomoc osobom obarczonym rozszczepem podniebienia i wargi. Jest to jedna z najczęstszych i najcięższych wad rozwojowych w obrębie głowy. Jej leczenie jest wieloetapowe i długotrwałe. Pomocą dodatkowo zostały objęte również dzieci, które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia wadą wrodzoną, a także, u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe czy choroby przewlekłe.

Fundacja wspiera osoby bez względu na ich miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą niesienia choremu nadziei na normalne życie.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

- udzielanie wsparcia osobom z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub przewlekłymi chorobami, m.in. poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na ich leczenie i rehabilitację, na zakup niezbędnego sprzętu  medycznego, rehabilitacyjnego, środków pomocniczych oraz wyrobów medycznych, szeroko pojętą informację, szerzenie świadomości na temat problemu,  pomoc w akceptacji przez społeczeństwo, organizowanie spotkań, zajęć oraz wyjazdów integracyjnych lub rehabilitacyjnych, podkreślanie roli tolerancji, propagowanie pomocy osobom obciążonym wadami wrodzonymi,

-    edukację skierowaną do rodziców i lekarzy,

- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,

- skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk w kraju i za granicą - zainteresowanych i wspierających podobne  cele,

- współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi lub borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Wpłaty

Ładuję...