Rada Rodziców przy OSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Rady Rodziców przy OSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły oraz podejmowanie działań wspierających działalność szkoły, zwłaszcza Uczniów.

Rada współpracuje z dyrekcją Szkoły oraz gronem pedagogicznym w zakresie podnoszenia poziomu nauczania oraz pogłębiania oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych Szkoły na uczniów, m.in. poprzez:

1) pomoc w organizacji zajęć dla dzieci z trudnościami oraz dla dzieci szczególnie zdolnych,

2) pomoc w wyposażeniu Szkoły w tym sal lekcyjnych, świetlicy w pomoce szkolne, meble, sprzęt sportowy, rekreacyjny oraz audio-wizualny,

3) pomoc w działalności kulturalnej i artystycznej Szkoły,

4) udzielanie pomocy materialnej samorządowi szkolnemu oraz innym organizacjom działającym w Szkole,

5) pomoc materialną świadczoną na rzecz pracy wychowawczej i opiekuńczej,

6) finansowe wspieranie uczniów wymagających pomocy materialnej, tzw. pomoc losowa i socjalna,

7) finansowe wspieranie uczniów wyjeżdżających na konkursy, przeglądy, a także przyznawanie nagród finansowych lub rzeczowych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne,

8) finansowe wspieranie organizacji konkursów i przeglądów szkolnych.