Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Ruda Śląska, śląskie

Wspieramy działania, mające na celu promowanie lokalnej przyrody, jej ochronę oraz historię miasta Ruda Śląska.
 
Wspieramy społeczną aktywność obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach skierowanych na popularyzację postaw proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego.
 
Skupiamy we wspólnym działaniu osoby, którym bliskie są sprawy ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
 
Pobudzamy mieszkańców Rudy Śląskiej do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska i Polski.
 
Inicjujemy, wspomagamy i promujemy działania utrwalające tożsamość kulturalną, historyczną i ekologiczną miasta Rudy Śląskiej, regionu i kraju, w tym wspomagamy i promujemy osiągnięcia lokalnych twórców oraz środowisk artystycznych, związanych z działalnością proekologiczną i ochroną środowiska naturalnego oraz kultywowaniem miejscowych i regionalnych tradycji.
 
Wspieramy edukację kulturalną i działania artystyczne osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży związanych z kulturą, tradycją, historią i ekologią miasta, regionu i kraju.
 
Wydaliśmy do tej pory kilka pozycji książkowych – papierowych i elektronicznych – elektronicznych rudzkich obiektach przyrody ożywionej i nieożywionej o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Opracowaliśmy przewodniki w formie ścieżek edukacyjnych o mieście Ruda Śląska.
 
Prowadzimy akcję sadzenia drzew.