Stowarzyszenie Podaruj Życie Dzieciom

Stowarzyszenie Podaruj Życie Dzieciom

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Miechów, małopolskie

Działamy na rzecz  dzieci i młodzieży czekających na przeszczep, bądź będących po przeszczepie narządów  szpiku kostnego

Propagujemy ideę rozwoju transplantologii w naszym kraju poprzez wyrażanie świadomej zgody na oddanie organów po śmierci w celu ratowania ludzkiego życia. Promujemy ideę przeszczepów rodzinnych.
 

Pragniemy uświadamiać Polaków jak ważna jest Pierwsza Pomoc w przypadku zagrożenia życia.
 

Organizujemy wolontariat i promujemy dobroczynność i działalność charytatywną.

Prowadzimy:

całoroczny projekt "Budzimy Nadzieję" w ramach, którego udzielamy pomocy materialnej chorym dzieciom i młodzieży do lat 18 z zaznaczeniem, iż pierwszeństwo otrzymania pomocy mają dzieci i młodzież czekające na przeszczep organów bądź szpiku kostnego oraz dzieci i młodzież po przeszczepie. Program finansowany jest ze środków Stowarzyszenia. caloroczny projekt "Bądź na TAK!" mający na celu rozwój idei transplantologii w naszym kraju.

Pomogli

Ładuję...