Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna

Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zawidz Kościelny, mazowieckie

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
 
Szczególną opieką obejmiemy osoby w podeszłym wieku, opiekując się nimi w miejscu zamieszkania. 
 
Działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.
 
Skupiamy lokalne społeczeństwo wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji gminy Zawidz i powiatu sierpeckiego.
 
Upowszechniamy ideę wolontariatu i organizujemy młodych wolontariuszy do pracy społecznej.
 
Działamy w zakresie pomocy społecznej, prowadząc działania charytatywne i opiekuńcze wśród osób ubogich i potrzebujących pomocy.
 
Upowszechniamy zasady wolności, równości i praw człowieka oraz działania wspierające rozwój demokracji i budowanie zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Wpłaty

Ładuję...