SL SALOS "Radość" Chybie

SL SALOS "Radość" Chybie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja CHYBIE, śląskie

1. CELEM SL SALOS "RADOŚĆ" JEST ROZWIJANIE WYCHOWAWCZYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW SPORTU W RAMACH UZNANEGO WZORU CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA WYRAŹNIE INSPIROWANYCH WIZJA CHRZEŚCIJAŃSKA, PREWENCYJNYM SYSTEMEM KS.JANA BOSCO I BOGACTWEM SALEZJAŃSKIEJ TRADYCJI WYCHOWAWCZEJ.

2. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

SPORTOWYCH I PODNOSZENIE NA WYŻSZY POZIOM STANU ZDROWIA I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.

3. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU WSZYSTKIM CZŁONKOM DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW STOWARZYSZENIA.

4. DZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

5. KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYCHOWANIE I LOSY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

6. WSPÓŁPRACA I KONTAKTY Z ORGANIZACJAMI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYMI I SPORTOWYMI.

7. EKSPONOWANIE W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-WYCHOWAWCZEJ ZASADY FAIR PLAY.

8. TWORZENIE WARUNKÓW DO UDZIAŁU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH FORMACH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNYEJ.

9. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH POMÓC RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ ORAZ POSZCZEGÓLNYM JEJ CZŁONKOM ŁĄCZNIE Z POMOCĄ MATERIALNA.

Wpłaty

Ładuję...