SL SALOS "Radość" Chybie

SL SALOS "Radość" Chybie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja CHYBIE, śląskie

1. CELEM SL SALOS "RADOSC" JEST ROZWIJANIE WYCHOWAWCZYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW SPORTU W RAMACH UZNANEGO WZORU CZŁOWIEKA I SPOŁECZENSTWA WYRAZNIE INSPIROWANYCH WIZJA CHRZESCIJANSKA, PREWENCYJNYM SYSTEMEM KS.JANA BOSCO I BOGACTWEM SALEZJANSKIEJ TRADYCJI WYCHOWAWCZEJ.

2. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WSRÓD DZIECI I MŁODZIEZY, ROZWIJANIE ZAINTERESOWAN

SPORTOWYCH I PODNOSZENIE NA WYZSZY POZIOM STANU ZDROWIA I SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ.

3. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU WSZYSTKIM CZŁONKOM DLA OSIAGNIECIA CELÓW STOWARZYSZENIA.

4. DZIAŁANIE NA RZECZ SRODOWISKA NATURALNEGO.

5. KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOSCI ZA WYCHOWANIE I LOSY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

6. WSPÓŁPRACA I KONTAKTY Z ORGANIZACJAMI OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYMI I SPORTOWYMI.

7. EKSPONOWANIE W DZIAŁALNOSCI SPORTOWO-WYCHOWAWCZEJ ZASADY FAIR PLAY.

8. TWORZENIE WARUNKÓW DO UDZIAŁU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓZNYCH FORMACH AKTYWNOSCI SPOŁECZNO-KULTURALNYEJ.

9. PODEJMOWANIE DZIAŁAN MAJACYCH POMÓC RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ ORAZ POSZCZEGÓLNYM JEJ CZŁONKOM ŁACZNIE Z POMOCA MATERIALNA.

Pomogli

Ładuję...