Fundacja Sancta Familia we Wrocławiu

Fundacja Sancta Familia we Wrocławiu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Sancta Familia we Wrocławiu rozpoczęła działalność w grudniu 2005 roku.

Celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej działalności społecznej i pomocowej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim mieszkańców Wrocławia i okolic.


Do priorytetowych zadań Fundacji należy: pomoc dzieciom, pomoc osobom najuboższym, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, pedagogiczne, a także medyczne dla wszystkich grup potrzebujących, a także integracja i aktywizacja osób starszych. W swoich działaniach organizacja stara się pomagać potrzebującym w sposób indywidualny i kompleksowy.


Do realizacji tych celów zostały utworzone jednostki organizacyjne: Kuchnia Charytatywna, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna (w której dyżury pełnią m.in. psycholog, terapeuta uzależnień, pedagog oraz doradca życia rodzinnego), Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego (w którym udzielane sa porady prawne), Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Ananasy" oraz Klub Seniora. Fundacja angażuje się w społeczne i prorodzinne inicjatywy miejskie (jak np. projekt Świadomy Obywatel, Pogotowie Mediacyjne). W ramach swojej działalności prowadziwe Wrocławiu również 5 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Co roku bezpośrednimi odbiorcami działań Fundacji jest blisko 1500 osób.

Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wpłaty

Ładuję...