Fundacja Niepełnosprawnych SANUS

Fundacja Niepełnosprawnych SANUS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ostróda, warmińsko-mazurskie

Działamy od 1992 roku. Nasza Fundacja początkowo udzielała pomocy kilku osobom, potem ta liczba stale rosła. Obecnie Fundacja skupiła się na pozyskiwaniu darów rzeczowych i finansowych, które są przekazywane dla podopiecznych, ponieważ region nasz warmińsko-mazurski jest regionem bardzo dotknięty bezrobociem i brakiem przemysłu, co odbija się na kondycji finansowej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza rodzin wielodzietnych na wsiach). Mimo ciężkiej sytuacji na rynku dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają Fundacje w jej statutowych celach. Wspomagając nas finansowo, pomagacie podopiecznym Fundacji. Fundacja opiekuje się rodzinami, w których są dzieci niepełnosprawne, niepełnosprawnymi i osobami w podeszłym wieku. Rodziny często te są wielodzietne z bardzo małymi dochodami. Każda pomoc dla tych osób jest niezmiernie potrzebna, wręcz konieczna do codziennego życia.  

Celami Fundacji są:

- pomoc osobom niepełnosprawnym w podeszłym wieku,

- pomoc materialna niepełnosprawnym – rzeczowa,

- pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej - uczącej się,

- wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego.

Prosimy o wsparcie wszystkich.