Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celami Stowarzyszenie jest: Wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), zgodnego ze światowymi standardami: współpracę z ośrodkami klinicznymi leczącymi chorych na mięsaki. Działalność na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom: udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na mięsaki, pozostającym w trudnej sytuacji finansowej; pozyskiwanie środków na pomoc chorym na mięsaki w zakresie leczenia i rehabilitacji poprzez poszukiwanie sponsorów; organizowanie grup wsparcia i samopomocy. Wspieranie ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin. Prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym mięsakami: organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami, zajmującymi się problematyką nowotworową w tym mięsakami; udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi; upowszechnianie wiedzy o mięsakach i najnowszych sposobach: profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia; inicjowanie akcji, związanych z diagnostyką mięsaków. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą: współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi na rzecz walki z nowotworami; występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki zdrowotnej; współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia. Stowarzyszenie adresuje swoją działalność statutową do całego społeczeństwa, w szczególności zaś do wszystkich chorych na mięsaki i ich rodzin.

Wpłaty

Ładuję...