Fundacja Say Stop

Fundacja Say Stop

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja #SayStop to pierwsza i jedyna w Polsce organizacja pozarządowa przeciwdziałająca dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w służbach mundurowych. Sprzeciw i szeroko zakrojone działania wspierające osoby dotknięte dyskryminacją w specyficznym i zhierarchizowanym środowisku resortów siłowych to ogromne wyzwanie, ponieważ do tej pory w polskich warunkach nie powstały jeszcze odpowiednie i skuteczne mechanizmy oraz procedury mające zapobiegać tej formie przemocy oraz chronić i pomagać jej ofiarom. 

Jesteśmy byłymi żołnierkami, policjantkami i to właśnie nasze doświadczenia z okresu służby skłoniły nas do podjęcia decyzji o powołaniu do życia Fundacji #SayStop. Od momentu jej powstania każdego dnia zgłaszają się do nas osoby, które w swojej pracy zawodowej w służbach doświadczają przemocy. Mierzą się przy tym nie tylko ze strachem, wstydem i poczuciem bezradności, ale także głęboko zakorzenionymi we wciąż jeszcze silnie zmaskulinizowanym środowisku mundurowym stereotypami i bezwzględnym w tym aspekcie systemem, który wciąż nie tylko nie reaguje na realny problem, ale wręcz go wypiera. Tym samym osoby pokrzywdzone,  które zdobywają się na odwagę zgłoszenia przypadków mobbingu w służbach mundurowych pozostają nie tylko bez wsparcia, ale wielokrotnie ponoszą dotkliwe konsekwencje ujawniania okoliczności, co dla nich samych stanowi dodatkowe obciążenie, a pozostałym poszkodowanym zamyka usta. Tymczasem według Fundacji tylko 1 na 100 spraw jest zgłaszana co powoduje, że skala problemu jest bardzo duża, a statystyki służb w tym przedmiocie błędne. Dlatego nie możemy pozwolić, by ten proceder trwał. 

Jesteśmy we trzy, ale nasza determinacja i upór pozwoliły nam nawiązać współpracę ze wspaniałymi ludźmi wspierającymi merytorycznie naszą pracę. Podejmujemy ważny społecznie temat, działamy na rzecz równego traktowania i ochrony praw człowieka. Niezłomnie walczymy o zmiany w przepisach i pomoc systemową dla kobiet i mężczyzn dotkniętych mobbingiem i dyskryminacją. Podejmujemy aktywne dyskusje na forach administracyjnych i rządowych, w tym w sejmie RP a ostatnio na Forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Regularnie organizujemy dyżury psychologiczne i prawnicze. Wydałyśmy „Poradnik walki z mobbingiem”, w którym przy wsparciu ekspertów w przystępny i przejrzysty sposób zawarłyśmy kompendium wiedzy dla osób doświadczających przemocy w służbach. Poradnik jest darmowy i dostępny do pobrania na stronie internetowej naszej Fundacji. Powiedzmy wreszcie STOP.