Fundacja Serca Dzieciom

Fundacja Serca Dzieciom

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Pomagamy dzieciom z domów dziecka, sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.
 
Świadczymy pomoc dzieciom chorym, finansując zabiegi i ich leczenie.
 
Promujemy i organizujemy wolontariat oraz działalność charytatywną.
 
Finansujemy i materialnie wspieramy ośrodki i placówki prowadzące leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży.
 
Oferujemy pomoc finansową i materialną domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla sierot.
 
Współpracujemy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 
 

Pomogli

Ładuję...