Wiktor - idealny chłopiec o nieidealnym serduszku

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 2 475 osób
46 561 zł (100,1%)
Zbiórka na cel
Operacja serca w Munster - II etap korekcji wady

Wiktor Majcher

Sanok, podkarpackie

Wrodzona wada serca: DORV, PS, VSD, ASD, hipoplazja zastawki mitralnej

Rozpoczęcie: 8 Lutego 2016
Zakończenie: 23 Maja 2016

Wieści o Wiktorku!

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 2 475 osób
46 561 zł (100,1%)