Stowarzyszenie "SERDECZNI"

Stowarzyszenie "SERDECZNI"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tarnowskie Góry, śląskie

Stowarzyszenie „SERDECZNI” powstało 18 lipca 1998 roku i od tamtego dnia pomaga dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym poznać piękno życia.  Ponad stu podopiecznych każdego dnia otrzymuje wsparcie słowem, gestem, ale także medyczne, rehabilitacyjne, edukacyjne. Od 2003 roku w Stowarzyszeniu działają gabinety do fizykoterapii i kinezyterapii. Są one wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt: laser, pulsatronik, viofor, ultradźwięki, termożele, UGUL, bioptrom. W gabinetach pracują rehabilitant, fizykoterapeutka, masażyści odbywający praktyki zawodowe oraz rodzice przeszkoleni w obsłudze urządzeń. Rok później powstało Ogólnopolskie Centrum Dystrofii z myślą o ratowaniu chorych na dystrofię mięśniową. Poza wymianą doświadczeń rodziców chorych dzieci OCD zajmuje się zbieraniem funduszy potrzebnych na leczenie. W kolejnych latach otworzono Świetlicę Środowiskową o charakterze integracyjnym, która w godzinach popołudniowych zapewnia opiekę podopiecznym Stowarzyszenia oraz ich zdrowym rówieśnikom, a także Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla 15 osób powyżej 18 roku życia ze schorzeniami psychicznymi. Ponadto od kilku lat w okresie wakacyjnym Stowarzyszenie organizuje dwa turnusy półkolonii, które współfinansowane są przez Gminę Tarnowskie Góry. Stowarzyszenie pomaga również swym podopiecznym i ich opiekunom w zorganizowaniu grupowych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. A także w trosce o dobrą kondycję podopiecznych organizuje co roku spartakiady sportowe: letnią i zimową. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski, aż do późnej starości. Stowarzyszenie realizuje go poprzez: pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w wyrównywaniu ich szans w społeczeństwie, w szczególności poprzez udzielanie im pomocy rehabilitacyjnej, medycznej oraz innej specjalistycznej - zdrowotnej, lub ułatwianie im dostępu do tych usług,  ochronę i promocję ich zdrowia, wspieranie ich nauki, edukacji i wychowania oraz udzielanie pomocy w tych dziedzinach ich rodzinom, rozpowszechnianie wśród tych osób kultury, sztuki i poczucia ochrony dóbr kultury i tradycji oraz rozwój ich uzdolnień artystycznych, upowszechnianie wśród nich krajoznawstwa oraz organizowanie ich wypoczynku, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób, udzielanie im, i ich rodzinom, pomocy społecznej (socjalno- bytowej), organizowanie działalności charytatywnej na rzecz tych osób, działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo inne organizacje i podmioty. Każdego dnia rodziny uczą się, jak pomóc swoim dzieciom, dzieci – jak każdego dnia sprawiać radość swoim rodzicom.