Światowa Fundacja Praw Człowieka

Światowa Fundacja Praw Człowieka

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Głównym celem Fundacji jest promowanie praw człowieka, w tym przede wszystkim praw dziecka, praw ofiar przestepstw, praw niepełnosprawnych, praw osób wykluczonych ze społeczeństwa.Fundacja prowadzi interwencje gdy zawodzi system prawny.