Pomagajmy Z Sh0Shi PL

Jakub Turkot
organizator skarbonki

Serdecznie zapraszam wszystkich do pomocy! Wszystkie pieniądze ze zbiórki idą na cele charytatywne,

Wsparli

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
Wsparła 1 osoba
5 zł (5%)