Fundacja Shape Your Destiny

Fundacja Shape Your Destiny

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

O Fundacji Shape Your Destiny 

Od 2017 roku Fundacja Shape Your Destiny realizuje wielopłaszczyznowe działania z zakresu wsparcia niezależnych twórców i artystów, którzy pragną rozwijać swój potencjał oraz mieć realny wpływ na kreowanie współczesnej sztuki i kultury. 

Celem fundacji jest popularyzacja projektów młodych duchem, ambitnych twórców poprzez organizację różnego rodzaju eventów promujących takich, jak pokazy, koncerty, konkursy, spotkania autorskie, występy, wystawy i wiele innych. 

Naszą główną inicjatywą jest projekt Dream Island - przestrzeń skupiająca wokół siebie wyjątkowych, pełnych pasji i zdolnych ludzi, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności szerszemu gronu odbiorców. 

Głównymi wartościami fundacji Shape Your Destiny jest wzajemna inspiracja, edukacja, integracja i wspólny cel. Pragniemy wpływać na rozwój wrażliwości i świadomości społeczeństwa w zakresie odbioru sztuki poprzez prezentację wyjątkowych talentów stawiających swoje pierwsze kroki w świecie kultury i sztuki. 

Działając w fundacji, chcemy dodatkowo stanąć w opozycji do masowej, często nieodpowiedzialnej produkcji i rosnącego konsumpcjonizmu. Pragniemy zwrócić uwagę na kreatywne i oryginalne projekty niezależnych, lokalnych rzemieślników, którzy wkładają w swoją pracę mnóstwo serca, pasji i zaangażowania, a także przyczyniają się do kształtowania polskiej kultury i sztuki niezależnej oraz wspierania rodzimej gospodarki. 

W dobie rozwoju nowoczesnych technologii i wszechogarniającej cyfryzacji społeczeństwa, chcemy promować postawy pełne empatii, życzliwości, zrozumienia i wrażliwości. Stawiamy na silne więzi międzyludzkie oraz trwałe i satysfakcjonujące relacje społeczne oparte na swobodnej komunikacji i wzajemnym zaufaniu.

Wierzymy, że społeczność to ogromna siła, która może uczynić nasz świat lepszym miejscem do życia. Chcemy zarażać ludzi dobrą energią, przekazywać im pozytywne wibracje oraz motywować do działania wszystkich tych, którzy próbują swoich sił w samodzielnym rzemiośle.