Sieradzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Ratunkowej

Sieradzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Ratunkowej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sieradz, łódzkie

Prowadzimy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, między innymi poprzez akcję "maturzysta-ratownik" polegającą na jednodniowym podstawowym szkoleniu wszystkich uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego (około 1500 osób).

Propagujemy zwiększanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, między innymi poprzez aktualnie prowadzoną akcję rozdawnictwa kart I.C.E.(In Case of Emergency), których wydaliśmy już kilka tysięcy.

Propagujemy zasady udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży. W tym roku ofiarowaliśmy szkołom podstawowym 10 kompletów zestawów szkoleniowych na płytach CD (prezentacje) i DVD (filmy instruktażowe) do nauki pierwszej pomocy.

Organizujemy pomoc materialną dla szpitalnego oddziału ratunkowego (wybudowaliśmy lotnisko dla śmigłowców) oraz szkolenia dla osób bezrobotnych, zakładów pracy i szkół.

Prowadzimy działalność usługową, między innymi zabezpieczając imprezy masowe oraz transport sanitarny osób w ciężkim stanie.