Stowarzyszenie Silesia

Stowarzyszenie Silesia

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Chorzów, śląskie

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Silesia, z siedzibą w Chorzowie, jest podmiotem działającym, na terenie województwa śląskiego, podejmowane, w ramach stowarzyszenia, działania kierowane są szczególnie do dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem przemocy i uzależnień  (uzależnienie od alkoholu, narkotyków, itp.) do dzieci z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, sierot, samotnie wychowywanych przez jedno z rodziców, wielodzietnych, zastępczych, itp. Stowarzyszenie jest organizatorem festynów, imprez dla dzieci, wyjazdów terapeutycznych i profilaktycznych, warsztatów edukacji regionalnej, a także wypoczynku dzieci i młodzieży, w okresie ferii zimowych i wakacji letnich – Akcje Lato i Akcje Zima. Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest regularnie, dorocznie, w każdym roku, w wyjazdach bierze udział od 100 do 200 uczestników. W ramach Stowarzyszenia Silesia, opracowane zostały dwa autorskie programy: przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, które realizowane są z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniami, w czasie wyjazdów. Stowarzyszenie Silesia zrealizowało wiele projektów wspólnie z gminami Chorzów, Mysłowice, Katowice oraz innymi podmiotami, w 2017 roku, jako jedna z trzech chorzowskich organizacji pozarządowych, zostało wyróżnione przez Wojewodę Śląskiego specjalnym podziękowaniem, otrzymanym na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, w dniu 24 stycznia 2017.