Siostry Józefitki ze Lwowa

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 16 osób
841 zł (14,01%)

Rozpoczęcie: 31 Sierpnia 2009
Zakończenie: 3 Listopada 2009

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.

 

Za zebraną kwotę zakupiliśmy niezbędne leki i śrdoki medyczne, które przekazaliśmy siostrom Józefitkom. One to wraz z pomocą polskiego konsulatu we Lwowie przekazały je kilkudziesięciu najbardziej potrzebującym osobom.

 

Za okazane serce i dobrą wolę pomocy, dziękujemy wszystkim Pomagaczom.

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 16 osób
841 zł (14,01%)