Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działamy na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją poprzez udzielanie im niezbędnej pomocy, w tym prawnej i społecznej.

Prowadzimy wiele równoległych projektów a w chwili obecnej nasze działania skupione są szczególnie na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status.

Pomagamy także dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej poprzez promocję rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej.

Propagujemy ideę sprawiedliwości naprawczej. Przy naszym stowarzyszeniu działa również Ośrodek Mediacji.

Rozwijamy również projekt pomocy więźniom i byłym więźniom.

Prowadzimy także działalność informacyjną, wydawniczą i badawczą.

Pragniemy wprowadzenia zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, w tym celu bierzemy udział w różnego typu konferencjach, prowadzimy konsultację aktów prawnych, komentujemy przepisy prawa, sporządzamy analizy, raporty i ekspertyzy.

W obszarach związanych z naszą działalnością naszym klientom (rodzinom zastępczym i cudzoziemcom) udzielamy poradnictwa prawnego oraz dążymy do reprezentowania naszych zagranicznych klientów przed organami państwowymi.

Wpłaty

Ładuję...