Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działamy na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją poprzez udzielanie im niezbędnej pomocy, w tym prawnej i społecznej.

 

Prowadzimy wiele równoległych projektów a w chwili obecnej nasze działania skupione są szczególnie na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status.

 

Pomagamy także dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej poprzez promocję rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej.

 

Propagujemy ideę sprawiedliwości naprawczej. Przy naszym stowarzyszeniu działa również O-Środek Mediacji.

 

Rozwijamy również projekt pomocy więźniom i byłym więźniom.

 

Prowadzimy także działalność informacyjną, wydawniczą i badawczą.

 

Pragniemy wprowadzenia zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, w tym celu bierzemy udział w różnego typu konferencjach, prowadzimy konsultację aktów prawnych, komentujemy przepisy prawa, sporządzamy analizy, raporty i ekspertyzy.

 

W obszarach związanych z naszą działalnością naszym klientom (rodzinom zastępczym i cudzoziemcom) udzielamy poradnictwa prawnego oraz dążymy do reprezentowania naszych zagranicznych klientów przed organami państwowymi.